tirsdag 1. november 2011

Samarbeid mellom Butterfly Friends og Sigdal ungdomsskole

På Sigdal ungdomsskole gjennomfører elevene hvert år en innsamlingsaksjon til inntekt for et veldedig formål som elevene bestemmer. Dette er en flott måte å vise medmenneskelighet og solidaritet på, og en tradisjon som alle på skolen er positiv til å videreføre. Elevrådet har bestemt å inngå et samarbeid med Butterfly Friends (tidl. Ebo Towns venner) og samtidig gjøre dette til en del av internasjonaliseringsarbeidet ved skolen.

Les mer på Sigdal ungdomsskoles nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar